Tin tức
Liên Thông Máy Chủ 27/05/2024

Thủ Hộ Sứ thân mến, nhằm góp phần gia tăng trải nghiệm của Thủ Hộ Sứ, vào lúc 00h00 - 05h00 ngày 27/05/2024 Ban Điều Hành Tây Du VNG sẽ tiến hành gộp máy chủ ở các cụm như sau:

Các lưu ý khi Liên Thông máy chủ:

Serverkế hoạch gộpCụm
Tây Du 815 gộp 11
Tây Du 82
Tây Du 83
Tây Du 84
Tây Du 85
Tây Du 864 gộp 12
Tây Du 87
Tây Du 88
Tây Du 89
Tây Du 902 gộp 13
Tây Du 91
Tây Du 923 gộp 14
Tây Du 93
Tây Du 94
Tây Du 953 gộp 15
Tây Du 96
Tây Du 97
Tây Du 982 gộp 16
Tây Du 99
Tây Du 1002 gộp 17
Tây Du 101
Tây Du 1023 gộp 18
Tây Du 103
Tây Du 104

1. Liên Kết Tài Khoản: các Thủ Hộ Sứ chưa liên kết cổng Chơi Ngay ==> Cần nhanh chóng liên kết để không gặp các sự cố đáng tiếc về tài khoản.

2. Đăng Nhập + Nạp: Sau khi Liên Thông máy chủ vẫn đăng nhập như bình thường, chọn đúng máy chủ trước khi Liên Thông để vào đúng tài khoản + Tương tự trên WEBPAY.

3. Tên Trùng: Trong trường hợp tên trùng sẽ ngẫu nhiên sửa tên, Thủ Hộ Sứ nào bị sửa tên sẽ được tặng 1 thẻ đổi tên (Nhân vật nào lực chiến cao hơn sẽ được giữ lại tên, các nhân vật lực chiến thấp sẽ bị đổi tên – thêm các số 01-02 vào sau tên)
Trong trường hợp Tông Môn bị đổi tên Chưởng Môn sẽ nhận 18000 Nguyên Bảo để đổi tên.

Lưu ý: Tông môn lập >7 ngày, level Tông môn >3, member >10 => Tông môn đạt điều kiện này mới có thể nhận quà đổi tên.

4. Sự Kiện Hạn Giờ: Sự kiện Đông Hải Tầm Bảo, Vòng Quay Lâm Lang, Hi Hòa Cảnh, Hoang Thần Cầu Nguyện sẽ mở theo thời gian mở của máy chủ trước. Ví Dụ nếu S1 đang mở Đông Hải Tầm Bảo, S2 đang mở Hoang Thần Cầu Nguyện, sau khi Liên Thông sẽ mở Đông Hải Tầm Bảo , không còn Sự kiện Hoang Thần Cầu Nguyện , các Thủ Hộ Sứ lưu ý để tham gia hoạt động nhé!

5. Như Ý Mộ Thần Lệnh: Làm mới theo tiến độ của máy chủ mở trước, trước khi Liên Thông nếu đã mua rồi sẽ được bù lại Thiên Giác Hoàn.

6. Đấu Trường: Tạo mới BXH, xếp hạng theo lực chiến của các máy chủ Liên Thông.

7. Tiệc Tông môn: Tạo mới đồ giám món ăn, chu kì sẽ căn cứ theo máy chủ trước.

8. Đối quyết vinh dự: Tạo mới thành mùa 1, chia lại cụm mới.

9. Lịch sử vượt ải 3 sao: Ghi lịch sử lại từ đầu.

10. Các loại Quỹ: Cộng dồn số người mua quỹ.


Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới | Hiệu Triệu Tam Giới - Đấu Phép Thần Thông


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tây Du VNG, Thủ Hộ Sứ vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

0%