Tin tức
Cửu Châu Vấn Kiếm - Thức Tỉnh 4 Tướng Đỏ

1. Ngộ Không

1) Thuộc Tính Thức Tỉnh

Sinh lực +480000

Tăng Sinh Lực +60%

Tấn Công +45000

Tăng Tấn Công +30%

Phòng Thủ +15000

Tăng Phòng Thủ +30%

2) Đặc Tính Thức Tỉnh

[I] Tăng sát thương +12%, giảm sát thương +12%.

[II] Chiến đấu vòng đầu, Tôn Ngộ Không mở [Hỏa Nhãn Kim Tinh] miễn dịch tất cả trạng thái khống chế.

[III] Chiến đấu 2 vòng đầu, đánh thường và liên kích của Tôn Ngộ Không cường hóa thành tấn công 1 hàng phe địch, hệ số sát thương không đổi.

2. Dương Tiễn

1) Thuộc Tính Thức Tỉnh

Sinh lực +480000

Tăng Sinh Lực +60%

Tấn Công +45000

Tăng Tấn Công +30%

Phòng Thủ +15000

Tăng Phòng Thủ +30%

2) Đặc Tính Thức Tỉnh

[I] Tăng sát thương +12%, giảm sát thương +12%.

[II] Dương Tiễn nhận mức [Hộ Thuẫn] tăng 50%, giới hạn [Hộ Thuẫn] tăng 100%. Khi có [Hộ Thuẫn], sát thương phải chịu 1 lần không quá 50% sinh lực tối đa bản thân.

[III] Trước khi thi triển tấn công không bổ sung, dựa vào số tầng [Hiển Thánh Chân Quân] của bản thân, kèm thêm cho bản thân [Hộ Thuẫn] bằng 120%/240%/360%/480% tấn công, làm kỹ năng lần này kèm thêm [Thần Uy]. [Thần Uy]: Gây sát thương gián tiếp bằng 50% điểm [Hộ Thuẫn] bản thân.

3. Bạch Cốt Tinh

1) Thuộc Tính Thức Tỉnh

Sinh lực +480000

Tăng Sinh Lực +60%

Tấn Công +45000

Tăng Tấn Công +30%

Phòng Thủ +15000

Tăng Phòng Thủ +30%

2) Đặc Tính Thức Tỉnh

[I] Tăng sát thương +12%, giảm sát thương +12%.

[II] Trước khi bắt đầu chiến đấu, Bạch Phu Nhân vào trạng thái [Ảnh Độn]. [Ảnh Độn]: Khi trong trận tồn tại mục tiêu phe ta có thể bị tấn công, bản thân không chịu tấn công trực tiếp. Thần Tướng bất kỳ 2 bên hoặc vật triệu hồi bị đánh bại, Bạch Phu Nhân vĩnh viễn tăng cho bản thân 4% tấn công và 8% phòng thủ, tối đa kích hoạt 10 lần.

[III] Số lần triệu hồi Cốt Tướng Quân tối đa +1, thay thế thành Cốt Tướng Quân Cường Hóa, tăng thuộc tính kế thừa, 2 lần đầu mỗi vòng bị tấn công trực tiếp sẽ kích hoạt [Cốt Thích]. [Cốt Thích]: Gây cho người tấn công sát thương gián tiếp bằng 150% tấn công Cốt Tướng Quân.

4. Đại Bàng Kim Sí

1) Thuộc Tính Thức Tỉnh

Sinh lực +480000

Tăng Sinh Lực +60%

Tấn Công +45000

Tăng Tấn Công +30%

Phòng Thủ +15000

Tăng Phòng Thủ +30%

2) Đặc Tính Thức Tỉnh

[I] Tăng sát thương +12%, giảm sát thương +12%.

[II] Khi bị mục tiêu [Thiêu Đốt] tấn công, bản thân tăng 30% giảm sát thương, nếu mục tiêu tấn công bổ sung, tăng thêm cho bản thân 30% giảm sát thương.

[III] 2 lần đầu hồi nộ khí, hồi thêm cho bản thân 1 nộ khí. Sau khi mục tiêu [Thiêu Đốt] phe địch tấn công kết thúc hiệp, nếu nộ khí Đại Bàng Kim Sí lớn hơn hoặc bằng 4 điểm, tăng 1 lần kỹ năng tiêu hao nộ khí (Mỗi vòng tối đa kích hoạt 3 lần).


Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới | Hiệu Triệu Tam Giới - Đấu Phép Thần Thông


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tây Du VNG, Thủ Hộ Sứ vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

0%