Tin tức
Thiên Đăng Diệu Trường Dạ

Vào hướng dẫn hoạt động để tham khảo thể lệ Sự Kiện.

Các cách nhận Khổng Minh Đăng: Vào Mục Phúc Lợi Ngày, làm nhiệm vụ và nhận các phần thưởng.

Vào Tiệm Thiên Đăng, nhận miễn phí Quà Thiên Đăng và mua quà Thiên Đăng bằng Bạc để nhận thêm Khổng Minh Đăng.

Càn quét Phó Bản hoặc Tụ Linh Lung Linh Thám Bảo để nhận Khổng Minh Đăng. (tối đa 12 cái mỗi ngày)

Cách sử dụng Khổng Minh Đăng: Vào túi đồ, nhấn chọn và dùng Khổng Minh Đăng để nhận được các vật phẩm giá trị.

Có thể nhận thêm Khổng Minh Đăng Thông qua các gói quà trong Tiệm Thiên Đăng. Từ đó có thể nhận quà tích lũy mua gói trong tiệm Thiên Đăng.

Lưu ý: Quà tích lũy tiêu thiên bảo trong Hoàn Trả Hạn Giờ chỉ áp dụng khi mua các gói trong Tiệm Thiên Đăng. Không áp dụng cho bất kỳ gói nạp nào khác.


Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới | Hiệu Triệu Tam Giới - Đấu Phép Thần Thông


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tây Du VNG, Thủ Hộ Sứ vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

0%