Tin tức
Quỳnh Tiêu Thịnh Hội

Hướng dẫn sự kiện:

Bước 1: Tham Gia Hoạt Động Ảo Thuật Quỳnh Tiên Mẫu Đơn.

Bước 2: Bắt đầu hoạt động và nhấn đập yêu quái để bảo vệ Quỳnh Tiên Mẫu Đơn khỏi bị lấy trộm trong 60 giây. Bảo toàn được toàn bộ hoa thì sẽ nhận được lượng Quỳnh Tiêu Mẫu Đơn càng lớn.

Tấn công quái vật trước khi để hoa bị lấy cắp.

Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ trong giao diện Nhiệm Vụ Năng Động để nhận thêm Quỳnh Tiên Mẫu Đơn.

Bước 4: Sau khi thu thập đủ Quỳnh Tiêu Mẫu Đơn, vào Quỳnh Tiêu Vũ Đài để dâng tặng hoa cho Hằng Nga. Hằng Nga sẽ tặng lại cho Thủ Hộ Sứ đại nhân Điểm Thẻ Hoa. Dùng Điểm Thẻ Hoa để đổi vật phẩm trong Thần Lâu Thương Hội.

Bước 5: Nhận thêm Quỳnh Tiêu Mẫu Đơn từ phần thưởng điểm thân thiện.

Bước 6: Vào Thần Lâu Thương Hội để đổi vật phẩm từ Điểm Thẻ Hoa.

Ngoài ra có thể nhận thêm Quỳnh Tiêu Mẫu Đơn để tặng cho Hằng Nga bằng cách dùng Thiên Bảo hoặc Tiên Ngọc để mua các gói quà.


Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới | Hiệu Triệu Tam Giới - Đấu Phép Thần Thông


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tây Du VNG, Thủ Hộ Sứ vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

0%