Tin tức
Thay Đổi Cơ Chế Và Phần Thưởng 3 Lần Đánh Bạch Cốt Tinh

1/ Thay đổi phần thưởng Đấu Giá

Trước Update: Phần thưởng Đấu Giá bao gồm: Đỏ - Vạn Năn Pháp Bảo, Kinh Thi - Phong, Kinh Thi - Nhã, Kinh Thi - Tụng, Sở Từ - Ly Tao, Sở Từ - Cửu Ca, Sở Từ - Thiên Vấn.

Sau Update: Phần thưởng Đấu Giá bao gồm: Đỏ - Vạn Năng Pháp Bảo, Tiên Lộ, Mảnh 8 Tướng Đỏ.

2/ Gia tăng phần thưởng điểm năng động

Hàng tuần, chỉ cần đạt mốc điểm năng động nhất định khi tham gia hoạt động Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh, Thủ Hộ Sứ sẽ nhận được phần thưởng là Cống Hiến Tông Môn và Rương Chọn Sở Từ. Kể từ sau update, phần thưởng sẽ được nâng cấp hấp dẫn hơn!

Mốc điểmTrước UpdateSau Update
0Cống Hiến Tông Môn x500Cống Hiến Tông Môn x500
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
20Cống Hiến Tông Môn x600Cống Hiến Tông Môn x600
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
30Cống Hiến Tông Môn x800Cống Hiến Tông Môn x800
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
40Cống Hiến Tông Môn x1000Cống Hiến Tông Môn x1000
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
50Cống Hiến Tông Môn x1500Cống Hiến Tông Môn x1500
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
 Rương Chọn Kinh Thi x1
60Cống Hiến Tông Môn x2000Cống Hiến Tông Môn x2000
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
 Rương Chọn Kinh Thi x1
70Cống Hiến Tông Môn x2500Cống Hiến Tông Môn x2500
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
 Rương Chọn Kinh Thi x1
80Cống Hiến Tông Môn x3000Cống Hiến Tông Môn x3000
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
 Rương Chọn Kinh Thi x1
90Cống Hiến Tông Môn x3500Cống Hiến Tông Môn x3500
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từx4
 Rương Chọn Kinh Thi x1
100Cống Hiến Tông Môn x4000Cống Hiến Tông Môn x4000
Rương Chọn Sở Từ x2Rương Chọn Sở Từ x4
 Rương Chọn Kinh Thi x1

Lưu ý: Điểm đạt mốc nào sẽ nhận quà của mốc đó, không cộng dồn.


Tây Du VNG: Đại Náo Tam Giới | Hiệu Triệu Tam Giới - Đấu Phép Thần Thông


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Tây Du VNG, Thủ Hộ Sứ vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

0%